Top Cited

1
Development and Prospect of Hyperspectral Imager and Its Application
WANG Jianyu, LI Chunlai
2021, 41(1): 22-33. doi: 10.11728/cjss2021.01.022
2
Scientific Objectives and Payloads of Chang'E-4 Missionormalsize
JIA Yingzhuo, ZOU Yongliao, XUE Changbin, PING Jinsong, YAN Jun, NING Yuanming
2018, 38(1): 118-130. doi: 10.11728/cjss2018.01.118
Abstract(2229) PDF 3118KB(1130)
3
Characteristics and Managements of Space Science Missionsormalsize
WU Ji
2018, 38(2): 139-146. doi: 10.11728/cjss2018.02.139
Abstract(1143) PDF 672KB(907)
4
Prediction Model for Ionospheric Total Electron Content Based on Deep Learning Recurrent Neural Networkormalsize
YUAN Tianjiao, CHEN Yanhong, LIU Siqing, GONG Jiancun
2018, 38(1): 48-57. doi: 10.11728/cjss2018.01.048
Abstract(1421) PDF 2429KB(1099)
5
Progress of China's Lunar Exploration (2011-2020)
LI Chunlai, LIU Jianjun, ZUO Wei, SU Yan, OUYANG Ziyuan
2021, 41(1): 68-75. doi: 10.11728/cjss2021.01.068
6
FAST望远镜取得首批重大成果——发现数颗新脉冲星
2017, 37(6): 641-641.
7
Progress of Solar Wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer (SMILE) Mission
WANG Chi, BRANDUARDI-RAYMOND Graziella
2018, 38(5): 657-661. doi: 10.11728/cjss2018.05.657
8
Mission Planning for Small Satellite Constellations Based on Improved Genetic Algorithm
HAN Chuanqi, LIU Yurong, LI Hu
2019, 39(1): 129-134. doi: 10.11728/cjss2019.01.129
Abstract(1150) PDF 961KB(319)
9
Study of Dynamics Simulation on Large Space Deployable Membrane Structuresormalsize
ZHANG Hua, LIU Hanwu, LI Dongying, PENG Fujun
2018, 38(1): 101-108. doi: 10.11728/cjss2018.01.101
10
Neutron Radiation Environment and Resulting Single Event Effects Prediction in Near Spaceormalsize
ZHANG Zhangang, LEI Zhifeng, SHI Qian, YUE Long, HUANG Yun, EN Yunfei
2018, 38(4): 502-507. doi: 10.11728/cjss2018.04.502
11
Recent Progress of Fengyun Meteorology Satellites
ZHANG Peng, CHEN Lin, XIAN Di, XU Zhe
2018, 38(5): 788-796. doi: 10.11728/cjss2018.05.788
12
Microbial Diversity Analysis in Spaceflight AIT Center
YUAN Junxia, YIN Hong, ZHAO Biao, ZHANG Lantao, QU Xi, XU Kanyan
2017, 37(2): 185-191. doi: 10.11728/cjss2017.02.185
Abstract(1414) PDF 986KB(1148)
13
Design and Implementation of an Automatic Image Enhancement Algorithm Based on FPGAormalsize
FAN Bin, YU Qifeng
2018, 38(2): 261-270. doi: 10.11728/cjss2018.02.261
14
Beidou Navigation Satellite System Sounding of the Ionosphere from FY-3C GNOS:Preliminary Results
YANG Guanglin, SUN Yueqiang, BAI Weihua, ZHANG Xiaoxin, YANG Zhongdong, ZHANG Peng, TAN Guangyuan
2019, 39(1): 36-45. doi: 10.11728/cjss2019.01.036
15
NASA完成世界首次X射线脉冲星导航空间验证
2018, 38(3): 277-278.
16
Influence of Solar Activity on Ionospheric TEC Change
LI Yongtao, LI Jianwen, DAI Taogao, PANG Peng
2018, 38(6): 847-854. doi: 10.11728/cjss2018.06.847
17
Analysis for the Star-tensegrity Deployable Structure
LUO Ani, LIU Heping
2019, 39(2): 222-227. doi: 10.11728/cjss2019.02.222
18
Collision avoidance strategies based on Gauss pseudospectral method (in Chinese)
AN Xibin, HE Bing, CHEN Fugui, LIU Bingqi, LIN Haoshen
2017, 37(2): 202-206. doi: 10.11728/cjss2017.02.202
19
Optical Prototype and Experimental Results of Geosynchronous Orbit Dynamic Monitoring System
LUO Hao, MAO Yindun, YU Yong, ZHANG Huiyan, TANG Zhenghong
2017, 37(3): 350-360. doi: 10.11728/cjss2017.03.350
Abstract(1004) PDF 3613KB(1290)
20
Long-term Planning Algorithm for the HXMT Mission
HUANG Yue, QU Jinlu, JIA Shumei, MA Xiang, SONG Liming, CHEN Li, ZHANG Wenzhao
2017, 37(6): 766-772. doi: 10.11728/cjss2017.06.766
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:20
 • To
 • Go