Top Download

1
Linear Stability Analysis of Thermocapillary Convection in Annular Pools
CHEN Qisheng, HE Meng, HU Kaixin
2016, 36(4): 476-480. doi: 10.11728/cjss2016.04.476
Abstract(1080) PDF 946KB(41645)
2
Study on Spectrum of Sprite Emissive Using Numerical Simulation
Jiang Fang, Huang Chaoyan, Zhang Hualong, Li Xiaoyin, Wang Yongmei
2015, 35(3): 315-323. doi: 10.11728/cjss2015.03.315
Abstract(1145) PDF 1816KB(19290)
3
Finite Time Control of Space Robot with Elastic Base and Flexible Arms
HUANG Xiaoqin, CHEN Li
2019, 39(3): 399-406. doi: 10.11728/cjss2019.03.399
Abstract(2845) PDF 2123KB(15987)
4
Design of VHF System Spaceborne SVOMormalsize
LIU Yang, WU Hao, YU Xianyong, LI Zongde, DAI Yuanyuan
2019, 39(3): 373-380. doi: 10.11728/cjss2019.03.373
Abstract(2856) PDF 3359KB(15718)
5
Study on Geoeffectiveness of Interplanetary Coronal Mass Ejections by Support Vector Machine ormalsize
YE Yudong, FENG Xueshang
2019, 39(3): 295-302. doi: 10.11728/cjss2019.03.295
Abstract(2865) PDF 1514KB(15575)
6
Solar Wind Parameters and Auroral Hemispheric Power of Magnetic Storm during ICME
LI Xiangyu, NIU Chao, XU Buyun, KANG Zhiqian, LIU Daizhi
2019, 39(3): 310-315. doi: 10.11728/cjss2019.03.310
Abstract(2817) PDF 3071KB(14780)
7
Model and Impact Risk Assessment of Meteoroid for Marsormalsize
LI Hao, KONG Xiangsen, ZHAO Chuan
2019, 39(3): 283-294. doi: 10.11728/cjss2019.03.283
Abstract(2978) PDF 3678KB(14704)
8
Transport Time for the Geomagnetic Storm Caused by CME
MENG Chen, LU Jianyong, WANG Ming, GU Chunli, JI Haisheng
2019, 39(3): 303-309. doi: 10.11728/cjss2019.03.303
Abstract(2969) PDF 1659KB(14595)
9
Prediction of High-energy Electron Flux of Geosynchronous Orbit Based on Empirical Mode Decomposition
QIAN Yedong, ZHANG Hua, YANG Jianwei, WU Yewen
2019, 39(3): 316-325. doi: 10.11728/cjss2019.03.316
Abstract(3147) PDF 2941KB(14585)
10
Principle and Accuracy Problems of Gravitational Redshift Experiments in Space
ZHANG Yuanzhong
2019, 39(3): 349-353. doi: 10.11728/cjss2019.03.349
Abstract(3253) PDF 1177KB(14539)
11
Method of Temperature Control and Its Validation for Atomic Clock Cabin on Navigation Satellite
LIN Shifeng, LI Kai, JIANG Guizhong, WU Jian, MA Errui
2019, 39(3): 381-387. doi: 10.11728/cjss2019.03.381
Abstract(2765) PDF 2788KB(14468)
12
Orbit Determination for Geostationary Earth Orbit Targets Based on the CCD Drift-scan Photoelectric Telescope at One Single Stationormalsize
YU Yong, LUO Hao, MAO Yindun, ZHAO Xiaofen, TANG Zhenghong
2019, 39(3): 365-372. doi: 10.11728/cjss2019.03.365
Abstract(2518) PDF 2733KB(14286)
13
Life Prediction and Analysis of Momentum Wheel Based on Wiener Process Degradation Modelingormalsize
XU Jingbo, TAN Xueqian, WU Zhen, SUN Danfeng, JIANG Ningxiang, SUN Dan
2019, 39(3): 388-398. doi: 10.11728/cjss2019.03.388
Abstract(2871) PDF 1863KB(13181)
14
A Model for Real-time Calculation of the Atmospheric Neutronormalsize
CHEN Shanqiang, LIU Siqing, CHEN Dong, LIN Ruilin, SHI Liqin, CAO Yong
2019, 39(3): 342-348. doi: 10.11728/cjss2019.03.342
Abstract(2951) PDF 4015KB(13161)
15
SOLAR ACTIVITY,SEA TEMPERATURE IN THE KUROSHIO REGION AND THE FLOOD AND DROUGHT IN THE MIDDLE REACH OF THE YANGTZE RIVER
Ruan Xue-qin, Ma Fu-hui
1995, 15(4): 326-332. doi: 10.11728/cjss1995.04.326
Abstract(2157) PDF 560KB(12168)
16
Analysis of Stratospheric Gravity Wave Parameters Based on COSMIC Observationsormalsize
WANG Yizhou, HUANG Yingying, LI Huijun, LI Chongyin
2019, 39(3): 326-341. doi: 10.11728/cjss2019.03.326
Abstract(2930) PDF 10967KB(12113)
17
Global Space Weather Roadmap and Its Enlightenment to China
LIU Siqing, LUO Bingxian
2019, 39(3): 275-282. doi: 10.11728/cjss2019.03.275
Abstract(2971) PDF 1571KB(12050)
18
IDENTIFICATION OF THE DISCONTINUITIES AT THE MAGNETOPAUSE
Zhou Guo-cheng(Chow Gou-chon)
1981, 1(1): 41-46. doi: 10.11728/cjss1981.01.041
Abstract(1934) PDF 499KB(11845)
19
Demonstration and Analysis of LEO Real-time Kinematic Precise Orbit Determination with Priori Orbit Constraint ormalsize
SHI Yishuai, HAO Jinming, JIAO Wenhai, DONG Ming, JIAO Bo, LIU Weiping
2019, 39(3): 354-364. doi: 10.11728/cjss2019.03.354
Abstract(2859) PDF 5059KB(10766)
20
Optimal control for state-keeping stage of tethered satellite with random perturbation
Wang Changqing, Zhang Malin, Wang Wei, Li Aijun, Y Zabolotnov
2014, 34(6): 881-886. doi: 10.11728/cjss2014.06.881
Abstract(1166) PDF 633KB(10660)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go